Oferta


Czyszczenie wentylacji
 • czyszczenie kanałów wentylacyjnych,
 • czyszczenie anemostatów, central, wymiana filtrów,
 • dezynfekcja.

 

 

Czyszczenie central wentylacyjnych
 • czyszczenie komory,
 • czyszczenie wentylatorów w centrali,
 • wymiana filtrów,
 • czyszczenie wyrzutników,
 • dezynfekcja.

 

 

Czyszczenie wentylacji systemów kuchennych
 • czyszczenie okapów,
 • czyszczenie kanałów,
 • czyszczenie wentylatorów,
 • czyszczenie systemów p-poż w okapach,
 • czyszczenie lamp UV,
 • środki chemiczne posiadające Atesty PZH.

 

 

Czyszczenie wentylatorów
 • czyszczenie wentylatorów wyciągowych
 • czyszczenie wentylatorów tłustego powietrza
 • czyszczenie wentylatorów technologicznych

 

 

Czyszczenie systemów klimatyzacji
 • czyszczenie systemów klimatyzacji
 • wymiana filtrów
 • dezynfekcja

 

 

Czyszczenie nagrzewnic kurtynowych poziomych i pionowych
 • czyszczenie
 • czyszczenie metodą suchej pary
 • dezynfekcja

 

 

Czyszczenie systemów wyciągów z pieców piekarniczych

Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych

 

Kontrola i przeglądy zanieczyszczenia wentylacji
 • kontrola czystości kanałów, central, klap itd.
 • materiał fotograficzny lub filmowy
 • weryfikacja zabrudzenia i zagrożeń

 

 

Montaż dekli rewizyjnych

Montaż dekli w istniejących systemach klimatyzacji i wentylacji.

 

 

Dezynfekcja systemów wentylacyjnych
 • dezynfekcja kanałów,
 • dezynfekcja central,
 • dezynfekcja klimatyzatorów,
 • bezpiecznymi bezchlorowymi środkami posiadającymi atesty PZH.

 

 

Wymiana filtrów
 • wymiana filtrów w centralach
 • wymiana filtrów w klimatyzatorach

 

 

Pomiary wydajności systemów wentylacyjnych

Możliwość wykonania pomiarów potwierdzających wydajność badanych systemów wentylacyjnych.

 

Badania mikrobiologiczne powietrza

Badania wykonywane są przy współpracy certyfikowanych laboratoriów.